Tillbaka              
Skriv ut Skriv ut
Pressmeddelande
Från Hälso- och sjukvårdsstyrelsens kansli                  2001-10-31 15:00
Hälso- och sjukvårdsstyrelsens sammanträde den 30-31 oktober
Överenskommelserna med sjukhusen på väg att bli klara

Överenskommelserna med sjukhusen i regionen är på väg att bli klara. Idag godkände hälso- och sjukvårdsstyrelsen överenskommelserna med Alingsås lasarett, Skaraborgs Sjukhus, Södra Älvsborgs Sjukhus, Kungälvs sjukhus, handikappförvaltningen och specialisttandvården. För Sahlgrenska Universitetssjukhuset och NU-sjukvården är förhandlingarna inte slutförda.
 
Överenskommelserna innebär en rad ökade satsningar för att förbättra tillgängligheten i vården bland annat genom kökortning men också på områden som syftar till att utveckla psykiatrin och närsjukvården. Styrelsen förutsätter att överenskommelserna för dessa sjukhus är klara till nästa sammanträde.

För Skaraborgs Sjukhus innebär överenskommelsen en satsning på höft- och knäledsoperationer, galloperationer, gråstarroperationer och PTCA (ballongvidgning av hjärtkärl) ljumskbråck, urininkontinens, livmoderframfall och hörselrehabilitering. Det innebär också en särskild satsning på psykiatrin och ökad samverkan med andra vårdgivare.

För Alingsås sjukhus görs en särskild satsning på höft- och knäledsoperationer, galloperationer, ljumskbråck och prostatacancer.

För Södra Älvsborgs Sjukhus satsas särskilt på PTCA, höft- och knäledsoperationer, galloperationer, ljumskbråck, prostata, gråstarroperationer, urininkontinens, livmoderframfall, ryggoperationer och nybesök inom reumatologin. Även inom SÄS görs en särskild satsning på psykiatrin och på start av dialysenhet vid Skene Lasarett. Kapaciteten inom strålbehandling kommer också att öka liksom tillgängligheten inom ambulanssjukvården i Vårgårda, Tranemo och Herrljunga.

Med Kungälvs Sjukhus finns en överenskommelse om en satsning på höft- och knäledsoperationer, galloperationer, operationer av ljumskbråck och prostata. Sjukhuset erhåller också ersättning för att förstärka insatserna inom den psykiatriska vården.

Överenskommelserna ska nu godkännas i respektive sjukhus utförarstyrelse. Moderaterna, Kristdemokraterna och Sjukvårdspartiet reserverade sig. Vänsterpartiet deltog ej i beslutet.

Detaljbudget fastställd

Hälso- och sjukvårdsstyrelsen fastställde idag detaljbudget för sjukvården i Västra Götalandsregionen. Detaljbudgeten innehåller fördelning av medel till hälso- och sjukvårdsnämnderna och ett antal enskilda verksamheter. Däremot är ersättningen till sjukhusen inte fördelade. Detta sker när samtliga förhandlingar är slutförda. Moderaterna, Kristdemokraterna och Sjukvårdspartiet reserverade sig mot beslutet. Vänsterpartiet deltog ej i beslutet.

Återremiss kring inriktningen vid Skaraborgs Sjukhus

Hälso- och sjukvårdsstyrelsen återremitterade ärendet kring inriktningen av vård vid Skaraborgs Sjukhus. Styrelsen vill invänta pågående arbeten om närsjukvården i Lidköping och Mariestad samt de lokala nämndernas syn på jourmottagningarna.


Förbättrad sjukreseersättning

Västra Götalandsregionen kommer att betala resekostnaden för de patienter som omfattas av den så kallade behandlingsgarantin. Det beslutade hälso- och sjukvårdsstyrelsen i dag. Styrelsen har tidigare beslutat om en behandlingsgaranti på ett år för vissa operationer och behandlingar. Därefter är regionen skyldig att ordna vården någon annanstans.

Regionen kommer också att betala resekostnaden för de patienter som begär en förnyad medicinsk bedömning, en så kallad second opinion någon annanstans, antingen inom eller utanför regionen.

Regionen betalar däremot inte resekostnaden för patienter som själva söker vård i annat landsting och därmed utnyttjar den så kallade nationella valfriheten.


Cytostatika ska ingå i patientavgiften

Cancersjuka patienter som behöver cytostatika (cellgifter) ska inte betala extra för dessa läkemedel utöver patientavgiften. Från och med 1 januari kommer den avgift som patienten betalar för dessa läkemedel att ingå i patientavgiften för öppenvård (för närvarande 100 kr per besök).

För patienter som ligger inne på sjukhus betalar sjukhuset även fortsättningsvis läkemedelskostnaden.


Ambulansjournal upphandlas

En gemensam datorbaserad ambulansjournal kommer att upphandlas för Västra Götalandsregionen.

Syftet med en gemensam ambulansjournal är att skapa bättre möjligheter att följa patientens tillstånd efter behandlingen som påbörjas redan i ambulansen. Samarbetet kommer också att underlättas då all information finns i samma databas.

För närvarande finns det fyra olika ambulansjournalsystem i regionen.


Överenskommelse med LaSSe-kooperativet klar

Regionen har tecknat en treårig överenskommelse med LaSSe-kooperativet i Göteborg. LaSSe-kooperativet är ett brukarstödscentrum för personer med olika funktionshinder.Kontaktperson: För ytterligare upplysningar, kontakta hälso- och sjukvårdsstyrelsens ordförande Eva Eriksson, 0705-31 42 13, hälso- och sjukvårdsstyrelsens vice ordförande Mikael Cederbratt (m), 0709-43 36 21, hälso- och sjukvårdsdirektör Johan Calltorp, 0708-32 74 90 eller informationschef Åsa Sundell, 0708-80 16 19

Skapat av: Karin Kristenson Informatör E-post: karin.kristenson@vgregion.se