Skriv ut en formaterad sida
                                     
Pressmeddelande
Från Hälso- och sjukvårdsstyrelsens kansli                  1999-04-28 15:00

Kaj Möllefors lämnar sin tjänst
 
Det är nu klart att Kaj Möllefors lämnar sin tjänst som hälso- och sjukvårdsdirektör den 31 maj för att bli landstingsdirektör i Halland.

Kanslichef Lars-Göran Moberg går in som tillförordnad hälso- och
sjukvårdsdirektör från och med 1 juni fram till dess att ny hälso- och
sjukvårdsdirektör är utsedd.


Kontaktperson: Åsa Sundell, Informationschef, tel 0500-49 56 96, 0708-80 16 19
Skapat av: Åsa Sundell Informationschef E-post: asa.sundell@vgregion.se