Skriv ut en formaterad sida
                                     
Pressmeddelande
Från Regionkansliet                  2005-11-11 10:30

Ett 20-tal datorer med fildelningsprogram i regionen
En rutinmässig säkerhetskontroll visar att ett antal personer anställda i Västra Götalandsregionen använt sina datorer till så kallad fildelning. Stora mängder data har laddats ner och det rör sig i stor utsträckning om musik och filmer som är upphovsrättsligt skyddat.
 
Genom den kontinuerliga övervakning som sker över Västra Götalandsregionens brandvägg visar en mätning mellan den 16 september och 27 oktober att fildelningsprogram har installerats och att en stor mängd data har laddats ner. Genomgången av datorerna gav resultatet att ett 20-tal datorer hittats med nedladdad musik och film.

- Våra övervakningssystem har fungerat tillfredsställande. Vi har både upptäckt verksamheten och kan identifiera vid vilka datorer som musik och film har laddats ner, säger säkerhetsdirektör Valter Lindström.

Fildelningsprogram används för att ladda hem och dela med sig av musik och filmer med mera. Material som oftast är skyddat av upphovsrätten. Det innebär att den som installerar dessa program riskerar att göra intrång i upphovsrätten. Programinstallationerna strider dessutom mot regionens regelverk och öppnar möjligheter för utomstående att göra intrång i regionens datanät.

- Jag ser allvarligt på denna form av missbruk med regionens material och resurser. Med tanke på att det dessutom kan vara olaglig verksamhet måste vi som arbetsgivare informerar om olagligheten och samtidigt ta till tillräckligt hårda åtgärder för att få det att upphöra, säger regiondirektör Johan Assarsson.

Kontaktperson: Regiondirektör Johan Assarsson, 0702-49 17 24, eller säkerhetsdirektör Valter Lindström, 0708-52 33 36.
Skapat av: Kjell Foss presschef E-post: kjell.foss@vgregion.se