Skriv ut en formaterad sida
                                     
Pressmeddelande
Från Göteborgs botaniska trädgård                  2000-10-30 15:00

Nya prefekten utsedd för Botaniska trädgården
Arne Strid, professor i systematisk botanik vid Köpenhamns universitet, har av Styrelsen för Göteborgs botaniska trädgård och naturhistoriska museum utsetts till ny prefekt för Botaniska trädgården. Han efterträder Gunnar Weimarck, som avgår med pension vid nyåret.
 
Arne Strid är född 1943 och växte upp på en mindre gård i norra Skåne. Hans intresse för botanik och biologi utvecklades tidigt, studieinriktningen när han kom till universitetet i Lund blev följaktligen naturvetenskap. Han ämnade först forska i växtgenetik och biokemi men inspirerades av sin lärare, senare professor, Hans Runemark att ägna sig åt problem kring isolering, evolution och artbildning på de grekiska öarna. Det var också inom det området han disputerade med avhandlingen ”Biosystematics of the Nivella arvensis complex with special reference to the problem of non-adaptive radiation ” 1970.
Han har gjort fältarbeten främst i Grekland, Sydafrika, Turkiet och Australien samt ett år fungerat som Senior Lecturer vid det nya universitetet i Lusaka, Zambia där han var med om att bygga upp en botanisk institution. Han har även tjänstgjort för jordbruksdepartementet i Perth, Västra Australien och som gästprofessor i Grekland.
Arne Strid har deltagit i flera internationella forskningsprojekt, finansierade av nordiska och internationella fonder bl a från EU´s Marie Curie Fellowship Programme. Han är en av medarbetarna till ”Flora Hellenica”, en kritisk flora över hela Grekland, som skall omfatta 9 band och är baserad på en av de största databaserna i världen med 518.000 poster. Han har också varit en flitig föredragshållare och själv utgivit eller deltagit i ett flertal publikationer.
I tjänsten som prefekt ingår även anställning på deltid (20%) som professor vid botaniska institutionen vid Göteborgs universitet. Samtidigt som Arne Strid fick beskedet om att han antagits som chef för Botaniska trädgården utsågs han av Västra Götalandsregionen som förvaltningschef för den gemensamma förvaltningen av Botaniska trädgården och Naturhistoriska museet. Arne Strid tillträder sin tjänst den 1 mars 2001.


Kontaktperson: Arne Strid är anträffbar på Botaniska trädgården under förmiddagen tisdagen den 31 oktober. Han kan nås via trädgårdens kansli tel 031 - 741 11 06.
För mer information kan du även vända dig till Louise Brodin, Informationschef, 031 – 741 11 07 eller 070 560 14 55
Skapat av: Louise Brodin Informationschef E-post: louise.brodin@gotbot.se