Admin
Titel Min vård- och rehabiliteringsplan, bröstcancer (ersätter tidigare Rosa boken) SLUT
Kategori Cancervård, Hälso- och sjukvård
Författare          Regionalt cancercentrum väst
Årgång 2018
Pris
Antal sidor 52 
Beskrivning
Min vård- och rehabiliteringsplan delas ut till patienter i Västra sjukvårdsregionen i samband med att de får diagnosen bröstcancer eller förstadium till bröstcancer. Boken används under hela behandlingsperioden och är tänkt att vara ett komplement till övrig muntlig och skriftlig information. Den innehåller både information om mina vårdkontakter och Min vårdplan, samt information om behandling och rehabilitering vid bröstcancer. Min vård- och rehabiliteringsplan är en reviderad version av den patientinformation som tidigare benämndes Rosa boken. Kan beställas kostnadsfritt inom Västra sjukvårdsregionen.

Observera att större leveranser kan medföra extra kostnader och ta upp till 4 dagar innan de är framme. Beställ därför gärna material i god tid.Till startsidan